Kwaliteit: een balans tussen goede zorg en welzijn

Kwaliteit bij Het Andere Wonen Vinkel

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Vanuit het kwaliteitskader geldt een verplichting voor het hebben van een kwaliteitsinstrument. Het in beeld brengen van de kwaliteit van het leven en wonen van onze bewoners, naasten en medewerkers, is iets wat in ons dagelijks handelen centraal staat.
Daarom zijn wij ook erg blij met het gekozen instrument.

Het Andere Wonen Vinkel is aangesloten bij de coöperatie kwaliteit@. De coöperatie heeft als doel het Welzijn van bewoners te verhogen. Het kwaliteitsinstrument sluit uitstekend aan bij onze visie op wonen en leven binnen Het Andere Wonen Vinkel.

Klik op de link voor onze visie op zorg en welzijn: Brochure Het Andere Wonen Vinkel – Onze visie op zorg en welzijn

Wat is Kwaliteit@?
Kwaliteit@ is een krachtige kwaliteitsmethodiek en vormt het fundament onder ons woonzorghuis. De methodiek zorgt ervoor dat de kwaliteit binnen Het Andere Wonen Vinkel wordt verhoogd en geborgd.

Kwaliteit@ biedt ons een kwaliteitsvisie en handvatten om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol te vertalen en toe te passen naar de dagelijkse praktijk middels 10 klantbeloften. Samen met de andere leden vormen we een krachtig Lerend Netwerk en hebben we een erkend instrument. Helder, krachtig en dichtbij u.

kwaliteit van zorg

Welzijn en zorg of zorg en welzijn?
Bij veel zorgorganisaties is het vertrekpunt de zorg voor haar bewoners. Men spreekt er vaak over “zorg en welzijn”. De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ nemen juist het welzijn van onze bewoners als vertrekpunt en spreken liever over “Welzijn en zorg”, waarbij eigen regie en autonomie centraal staan.

Alle disciplines dragen bij aan het welzijn van bewoners. De zorg speelt hierbij een belangrijk rol, maar ook de huishouding, dagbesteding en bijvoorbeeld de keuken dragen daaraan bij.

Pas als alle disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, kan er sprake zijn van kwaliteit in het dagelijkse leven van de bewoners. Deze worden zichtbaar gemaakt in de 10 klantbeloften.

Resultaten van het zorgvrager-tevredenheidsonderzoek 2023

De kwaliteit van contact, de zorg- en dienstverlening en de kennis van onze zorgprofessionals zijn zeer belangrijk. Om hierin inzicht te krijgen maken we gebruik van het kwaliteitssysteem van de coöperatie kwaliteit@. Het kwaliteitssysteem laat zien dat er verantwoorde zorg geboden wordt. Daarin is de stem van de bewoners en van zijn of haar naasten als belangrijkste input vertegenwoordigd.  Kwaliteit@ heeft als doel het Welzijn van bewoners te verhogen en sluit hiermee uitstekend aan bij onze visie. Wil je meer weten over kwaliteit@ neem dan een kijkje op hun website.

In februari 2023 hebben wij de 10 klantbelofte van Kwaliteit@ getoetst bij onze bewoners en hun naasten. Wijn zijn erg trots om mee te delen dat onze algehele kwaliteit bekroond is met een 8,4.

“Kwaliteit moet je leveren en niet beschrijven”

Open, veilig en vrijwillige zorg
Het Andere Wonen staat voor open communicatie naar de bewoner en hun naasten. Wij zorgen voor een veilig thuis voor onze bewoners. Een veilige omgeving draagt bij aan onze kwaliteit en daarmee het welzijn van onze bewoners. De zorg die wij bieden is afgestemd op de behoefte van onze bewoners. Steeds kijken we weer naar de situatie en passen daar de zorg en activiteiten op aan.

Hiermee voldoen wij ook aan de wet Zorg en Dwang.

Klachtenprocedure
Bij Het Andere Wonen Vinkel werken we met al onze medewerkers dagelijks aan het verzorgen en begeleiden van onze bewoners. We doen er alles aan om het naar uw wensen te doen, maar waar mensen werken kunnen er soms ook dingen fout gaan. Wij horen het graag als u ergens niet tevreden over bent. Als wij hiervan op de hoogte zijn, kunnen wij ook de juiste stappen ondernemen.
Om dit goed te doen hebben we een klachtenprocedure.

Tips of tops voor ons?
Stuur ons een mail,
wij werken graag aan verbetering!
Wilt u meer  weten over Het Andere Wonen Vinkel?
Dan kunt u hier onze folder downloaden.