Van de familie van bewoonster Stiena is een mooi bedrag geschonken.
De stichting  kan dan ook niet anders dan super dankbaar zijn
voor deze gulle donatie!