Gelddonatie

Directe donaties in de vorm van
activiteiten of producten zijn natuurlijk
net zo mooi als geldschenkingen.
Van de familie van bewoonster Stiena is een mooi bedrag geschonken.
De stichting  kan dan ook niet anders dan super dankbaar zijn
voor deze gulle donatie!